Habion
Bejaardenhuis een tweede jeugd
IMG_4758

Denk en doe mee om ’t Kampje een tweede jeugd te geven

Op dinsdag 29 maart was ’t Kampje wederom het toneel van een Gangmakersbijeenkomst. Frans Sträter van de Coöperatieve vereniging ’t Kampje-Plus loodste de vele toehoorders soepel en vaardig langs de vele onderwerpen en hete hangijzers rondom ’t Kampje een tweede jeugd. Belangrijkste boodschap van de avond: ‘Als we ’t Kampje een tweede jeugd willen geven, moeten alle betrokkenen de schouders er onder zetten. Het bestuur van de coöperatie kan dit niet alleen.’

 

Op de avond kregen achtereenvolgens Jeroen Schackman van Zorggroep De Vechtstreek, Dietward Bruin en Ton Jansen van Habion en Annemiek Elling namens ’t Kampje-Plus het woord.

 

Jeroen Schackman: succes door samenwerking


Jeroen Schackman, bestuurder bij Zorggroep De Vechtstreek benadrukte nog maar eens het belang van het openhouden van ’t Kampje: “Mensen moeten vanwege het nieuwe overheidsbeleid langer thuis blijven wonen. Daardoor blijft er behoefte aan gebouwen waar ouderen veilig en gezellig kunnen wonen, met goede zorg binnen handbereik.”

“Door het nieuwe beleid wordt er niet meer betaald voor de gemeenschappelijke ruimten. Daarom is de inzet van de coöperatieve vereniging ‘t Kampje-Plus van cruciaal belang. En natuurlijk de samenwerking van de diverse partijen om het nieuwe Kampje tot een succes te maken.

Dat betekent dat Habion verantwoordelijk is voor goede huisvesting, ZDV voor goede zorg, de coöperatie voor de verbinding met de gemeenschap (het van buiten naar binnen halen). Daarnaast is goede samenwerking met de gemeente Stichtse Vecht een voorwaarde.”

“We willen graag nog meer reuring in ons gebouw. Dat doen we door nog steviger in te zetten op het organiseren van activiteiten. Even belangrijk is om te komen tot een vitale mix van bewoners. Dat betekent naast echte kwetsbare ouderen, ook ouderen die een actieve bijdrage kunnen leveren aan de reuring.”

“We gaan nu een drukke tijd tegemoet, met een verbouwing die hopelijk op 2 mei van start kan gaan. Daarbij gaan we werken met wisselappartementen. Op deze manier hebben we ervoor gezorgd dat bewoners niet hoeven verhuizen buiten ’t Kampje.”

 

Zes woonkeukens


Dietward Bruin en Ton Jansen van Habion namen het stokje over. Hun presentatie gaat over de verbouwing. Naast een- en tweekamerappartementen (6) komen er op elke verdieping en in elke vleugel gemeenschappelijke woonkeukens. Zes in totaal. Daarnaast komt er een bibliotheek, een kapper, een fysiotherapeut, is De Uitkijk nog in onderzoek, komen er nieuwe entrees die het gebouw beter verbinden met de omgeving en trekt de dienst Zorg en Welzijn in het gebouw.

Algemene voorzieningen
Als algemene voorzieningen krijgt elke woning een eigen videofoonaansluiting en een eigen postbus bij de entree. Ook komt er voor het hele gebouw een ondergronds afvalsysteem en worden de balkonvloeren voorzien van een antislip coating. De keukens in de woningen worden uitgebreid met een inductie kookplaat en een afzuigkap.

Voorts wordt de badkamer in de woning voorzien van gietvloeren met een antislip coating, nieuwe wandtegels, sanitair, plafonds en een radiator.

 

Algemene ruimtes


De algemene ruimtes krijgen nieuwe vloerbedekking, ook komen er nieuwe voordeuren compleet met deurspion in de woningen, worden de gangwanden geschilderd, komen leuningen (in de gangen) te vervallen, worden er nieuw plafonds en nieuwe verlichting aangebracht, zullen de woonkeukens worden voorzien van apparatuur en krijgen de algemene badkamers gietvloeren, wandtegels en sanitair. De werkzaamheden beginnen maandag 2 mei. De hele verbouwing is naar verwachting in het eerste kwartaal 2017 afgerond.

 

Wat gebeurt er met de Uitkijk?

 

Organisatie en financiën


Over de organisatie en financiën is nagedacht. Frans Sträter zet uiteen dat de coöperatie twee jaar uittrekt om te experimenten met programma-ontwikkeling en exploitatie. Daarbij kwam onder andere de rechtsvorm aan de orde (bij voorkeur een stichting) en dat men streeft naar een transparante exploitatie. Wellicht is het goed, zo stelt Sträter, om een programma manager aan te stellen om de activiteiten te stimuleren en te coördineren. Kortom, besluit Frans: ‘Wij zijn ’n beetje stoer en zeggen: We gaan het aanpakken met toestemming van Habion.

 

Mogelijke bestemmingen


Annemiek Elling heeft samen met Jan Landstra van de coöperatie onderzoek gedaan naar een mogelijke invulling. Zij kwamen tot de conclusie dat er veel mogelijkheden zijn. Een korte opsomming: Spelen en bewegen, tablet-lessen, cultuur (zang, theater, lezing, film, uitvoering dansschool), het leerorkest (leerlingen basisschool die gelegenheid krijgen een instrument te bespelen), een Fablab (een werkplaats waar mensen zelf kunnen dingen maken en ideeën kunnen delen met elkaar) of een Repair Café (waar je je kapotte spullen ter reparatie kunt aanbieden), de kerken die bijeenkomsten kunnen organiseren, diensten en bedrijven, een klein café en een plek om maaltijden te serveren.

 

Vragen en discussie

 

Er kwamen deze avond veel vragen en er was discussie. Dat geeft aan dat de betrokkenheid enorm is. Een greep:

Gaan we (meer) betalen voor onze thee en koffie in de nieuwe situatie?

Antwoord: daar valt nu nog niets over te zeggen.

 

U gaat als gezamenlijke partijen veel te hard, het proces is daarbij niet transparant. Wat gaat u daaraan doen?

Antwoord: wij zijn inmiddels al twee jaar bezig en proberen alle betrokkenen zo goed mogelijk van alle ontwikkelingen op de hoogte te houden.

 

Wat gebeurt er als de plannen met De Uitkijk niet rondkomen?

Antwoord: Het wordt een grote uitdaging. Daarom vragen we ook iedereen om ons te helpen.

 

Hoe garandeert u de veiligheid als er meerdere ingangen komen?

Antwoord: Het Kampje wordt veel meer dan nu een openbaar gebouw. Des te meer reden om extra naar de veiligheid te kijken. Er zijn vele manieren om de veiligheid te garanderen. Bijvoorbeeld met het video-intercomsysteem dat we installeren. Belangrijk wordt wel dat bewoners de voordeur van het appartement op slot doen.

 

Wat verstaat u onder een vitale mix van bewoners?

Antwoord: het gaat niet alleen om 85-plussers, maar ook om jongere ouderen, zodat er een mooie mix ontstaat van meer en minder zelfstandige bewoners om de levendigheid in het gebouw in stand te houden.

De woningen zijn primair bedoeld voor de Loenense bevolking (de voormalige gemeente Loenen met de woonkernen Loenen aan de Vecht, Vreeland, Nieuwersluis, Loenersloot en Nigtevegt) of mensen die een binding hebben met de woonkern.

 

U zegt dat er inductie-kookplaten in de keukens komen. Gaat dat technisch gezien goed samen met een pacemaker?

Antwoord: Bij Habion en bij de keukenleveranciers zijn er geen problemen bekend, beide partijen passen landelijk inductie-kookplaten voor ouderen toe. Het was vijftien jaar geleden een probleem, maar tegenwoordig al lang niet meer.

 

In de gangen verdwijnen de leuningen. Dat is nadelig voor mensen die slecht ter been zijn. Kunt u deze maatregel heroverwegen?

Antwoord: Het is altijd goed om nav dit soort bijeenkomsten maatregelen te heroverwegen. Reden dat we de leuningen weghalen is, dat we van dit gebouw een woongebouw maken en niet een zorggebouw. In een normale straat zijn ook geen leuningen. Bovendien, de meeste mensen hebben steun aan bijvoorbeeld een rollator.

 

Er zijn mensen die de kast in de woning niet willen missen. Wordt daar nog naar gekeken?

Antwoord: Na onderzoek is ervoor gekozen het kooktoestel met afzuigkap op de positie van de huidige hoge kast te plaatsen, zie presentatie. Dit gaat ten koste van de hoge kast maar is de meest logische positie. Voor bewoners die toch graag de hoge kast willen behouden gaan we onderzoeken of de huidige kast is te hergebruiken of dat er een nieuw losse kast moet komen die bewoners zelf een plek kunnen geven.

 

Met alle plannen is er wel behoefte aan meer parkeerplekken. Is daar aan gedacht?

Antwoord: Daar is aan gedacht. Er komen 19 extra plekken rondom het gebouw.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide