Habion
Bejaardenhuis een tweede jeugd

Voorst

21 juni 4e serie (1)

 

Samen op zoek naar gezonde toekomst Benring Voorst

Inleiding
In Voorst staat verzorgingshuis de Benring. Samen met bewoners, inwoners van Voorst, plaatselijke ondernemers en organisaties & verenigingen onderzoeken Habion, ’s Heeren Loo en Trimenzo hoe dit gebouw ook in de toekomst aantrekkelijk kan blijven voor de Voorster gemeenschap. In november 2013 begonnen gebouweigenaar Habion en de beide zorgorganisaties samen een experiment om dit gebouw te veranderen in een vitale woon- en leefgemeenschap.

Aanleiding
In maart van 2013 werd duidelijk dat de eigenaar van de Benring, woningcorporatie Habion, het gebouw aan de Tuinstraat in Voorst niet gaat slopen en vervangen door nieuwbouw. In plaats daarvan werd een onderzoek aangekondigd. Dat onderzoek ‘Bejaardenhuis 2e jeugd’, uitgevoerd door studenten van de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam in opdracht van en in samenwerking met Habion, is inmiddels afgerond. De belangrijkste conclusie was dat de Benring voor de gemeenschap van Voorst van betekenis kan zijn. Hoe de toekomst eruitziet, bepalen bewoners en andere betrokkenen in Voorst voor een groot deel zelf.

Ontwikkelingen
In Voorst zijn in hoog tempo bijeenkomsten en een doorlopend werkatelier georganiseerd. Die hebben veel betrokkenheid, ideeën en wensen opgeleverd. Zo meldden zich 200 mensen bij de eerste bijeenkomst en dit aantal liep verder op tot liefst 400 bij de presentatie van het voorlopig plan, twee maanden later. Daarmee was een eerste doel bereikt: De Benring staat in Voorst voorgoed op de kaart.
Het voorlopig plan bestaat uit drie hoofdcomponenten: wonen voor ouderen in het voormalig hoofdgebouw, wonen voor jongeren in de aanleunwoningen en verbinden in het gedeelte dat bestaat uit de recreatiezaal en de keuken. Onder dit concept staan vier pijlers die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, door een coöperatie, die inmiddels is opgericht. De Woonzorgcoöperatie Voorst en omgeving U.A. is als vierde partner toegevoegd aan de samenwerkende partijen.
De aanleunwoningen zijn eind augustus 2014 betrokken door de jongeren. De vernieuwing van de Benring zelf is begin 2015 gestart.

Gangmakersavonden, voor ’t eerst in Voorst
Gangmakersavonden zijn nieuw in de methode van het experiment ‘Bejaardenhuis tweede jeugd’. Samen met de Inspiratiedag en de Terugkombijeenkomst vormen ze belangrijke ankerpunten. In die zin zijn ze een belangrijke schakel in de communicatie tussen de partners en de gemeenschap. Per experiment vindt in principe elke acht weken een Gangmakersavond plaats.
In Voorst gaan we op de Gangmakersavonden met elkaar in gesprek over de vernieuwing van De Benring en houden we elkaar op de hoogte van wat er speelt. Op de eerste bijeenkomst bespraken we onder andere de voortgang van de plannen met de Benring en de start van de ledenwerving voor de woonzorgcoöperatie. Ook organiseerde Trimenzo op interactieve wijze een werving voor nieuwe vrijwilligers.

Lees het laatste nieuws uit Voorst >>

Geef een reactie:

Uw naam

Uw email

Uw bericht

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide